Çap nedir?

Kapalı bir eğrinin veya bir dairenin merkezinden geçen ve eğri üzerinde sınırları olan bir doğru parçasıdır.

İkinci derece yüzeyler üzerinde alınan iki noktaya teğetler paralel ise, bu iki noktayı birleştiren doğru parçası da bir çaptır. p (pi) sayısının yaklaşık değeri, bir çemberin çevresinin çapına bölümüne eşittir. ir çemberin içinde sonsuz sayıda, çap çizilebilir. Bütün bu çapların uzunluğu birbirine eşittir. Çap çemberi iki eşit yaya ayırır.

Bir geometri terimi olan çap, aynı zamanda silahlar ve mermiler için de kullanılır. Tabanca, top, tüfek gibi ateşli silahlarda namlunun ve merminin genişliği çapla ölçülür. Namlunun içinde mermiye dönüş sağlayan birtakım helezoni girintiler, çıkıntılar vardır.

Bunların girintili yerlerine yiv, çıkıntılı yerlerine de set adı verilir. Bir namlunun tam karşılıklı iki set arasındaki. açıklığına çap denir. “Bu topun çapı 105 mm.dir.” denildiği zaman, namlunun ağzındaki açıklığın 10,5 cm. olduğu anlaşılır.

Sözlükte "çap" ne demek?

1. Genellikle cisimlerin genişliği, kutur; bir kimsenin niteliğinden kaynaklanan gücü, değeri, ağırlığı.
2. Büyüklük, ölçü; yapının ya da arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita.
3. Değer, düzey, önem; uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası.

Cümle içinde kullanımı

Bütün bu çabalar da Alman edebiyatını dünya çapında bir güce kavuşturmaya yetmiyor.
- H. Taner

Çap kelimesinin ingilizcesi

[cap] n. hat; cover, cork; maximum limit or quota; summit, peak; symbol used to denote an intersection (Mathematics); top part of a mushroom; noisemaker made of paper containing a bit of gunpowder; (Dentistry) crown
v. put a cap on; put a top on; crown; do better than
n. cape, point, headland

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç