Çap nedir?

Kapalı bir eğrinin veya bir dairenin merkezinden geçen ve eğri üzerinde sınırları olan bir doğru parçası. İkinci derece yüzeyler üzerinde alınan iki noktaya teğetler paralel ise, bu iki noktayı birleştiren doğru parçası da bir çaptır. p (pi) sayısının yaklaşık değeri, bir çemberin çevresinin çapına bölümüne eşittir.

Sözlükte "çap" ne demek?

1. Genellikle cisimlerin genişliği, kutur; bir kimsenin niteliğinden kaynaklanan gücü, değeri, ağırlığı.
2. Büyüklük, ölçü; yapının ya da arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita.
3. Değer, düzey, önem; uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası.

Cümle içinde kullanımı

Bütün bu çabalar da Alman edebiyatını dünya çapında bir güce kavuşturmaya yetmiyor.
- H. Taner

Çap kelimesinin ingilizcesi

[cap] n. hat; cover, cork; maximum limit or quota; summit, peak; symbol used to denote an intersection (Mathematics); top part of a mushroom; noisemaker made of paper containing a bit of gunpowder; (Dentistry) crown
v. put a cap on; put a top on; crown; do better than
n. cape, point, headland

Son eklenenler

nil